ارسال گزارش خطای ۴۰۴ به ایمیل مدیر سایت

حتما شما دوستان می‌دونید که خطای ۴۰۴ وردپرس یکی از خطاهای معروف در وب سایت ها است و تقریبا این خطا برای وب سایت شما میتواند بسیار خطرناک باشد و باید سایت خود را از این خطاها محفوظ نمایید، حال هر چقدر که شما از این خطاها جلوگیری کنید، باز هم ممکن است برای شما اتفاق بیفتد ، پس شما نیاز دارید که از یک طریق به شما این تعداد خطاها اعلام شده و اطلاع رسانی شود تا در جریان باشید.

هدف این آموزش در دکتر وردپرس این است که به شما کمک کنیم تا از تعداد خطای ۴۰۴ وب سایت خود باخبر باشید و سریعا آن ها را رفع کنید.

ارسال گزارش خطای ۴۰۴ به ایمیل مدیر سایت

ارسال گزارش خطای 404 به ایمیل مدیر سایت
همانطور که میدانید اگر برای وب سایت شما به تعداد دفعات زیادی این خطا ایجاد شود گوگل امتیاز وب سایت شما را کاهش میدهد و سبب ایجاد مشکلات فراوان برای شما خواهد شد پس باید شما این تعداد خطای ۴۰۴ را کنترل کنید اما برای اطلاع از ایجاد این خطاها میتوانید ترتیبی اتخاذ کنید تا در صورت بروز این خطا یک ایمیل برای شما ارسال شود.

به منظور ارسال گزارش خطای ۴۰۴ به ایمیل مدیر سایت باید از قطعه کدی استفاده کنید که به صورت زیر است و ان را در فایل function.php قالب وردپرس خود قرار دهید:

<?php

// set status
header("HTTP/1.1 404 Not Found");
header("Status: 404 Not Found");

// site info
$blog = get_bloginfo('نام شما');
$site = get_bloginfo('آدرس وی سایت شما') . '/';
$email = get_bloginfo('ایمیل شما');

// theme info
if (!empty($_COOKIE["nkthemeswitch" . COOKIEHASH]) ) {
	    $theme = clean($_COOKIE["nkthemeswitch" . COOKIEHASH]);
} else {
	    $theme_data = wp_get_theme();
	    $theme = clean($theme_data->Name);
}

// referrer
if (isset($_SERVER['HTTP_REFERER'])) {
	    $referer = clean($_SERVER['HTTP_REFERER']);
} else {
	    $referer = "undefined";
}
// request URI
if (isset($_SERVER['REQUEST_URI']) && isset($_SERVER["HTTP_HOST"])) {
	    $request = clean('http://' . $_SERVER["HTTP_HOST"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]);
} else {
	    $request = "undefined";
}
// query string
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
	    $string = clean($_SERVER['QUERY_STRING']);
} else {
	    $string = "undefined";
}
// IP address
if (isset($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
	    $address = clean($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
} else {
	    $address = "undefined";
}
// user agent
if (isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) {
	   $agent = clean($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
} else {
	   $agent = "undefined";
}
// identity
if (isset($_SERVER['REMOTE_IDENT'])) {
	   $remote = clean($_SERVER['REMOTE_IDENT']);
} else {
	   $remote = "undefined";
}
// log time
$time = clean(date("F jS Y, h:ia", time()));

// sanitize
function clean($string) {
	$string = rtrim($string); 
	$string = ltrim($string); 
	$string = htmlentities($string, ENT_QUOTES); 
	$string = str_replace("n", "<br>", $string);

	if (get_magic_quotes_gpc()) {
		$string = stripslashes($string);
	} 
	return $string;
}

$message = 
	"TIME: "      . $time  . "n" . 
	"*۴۰۴: "      . $request . "n" . 
	"SITE: "      . $site  . "n" . 
	"THEME: "      . $theme  . "n" . 
	"REFERRER: "    . $referer . "n" . 
	"QUERY STRING: "  . $string . "n" . 
	"REMOTE ADDRESS: " . $address . "n" . 
	"REMOTE IDENTITY: " . $remote . "n" . 
	"USER AGENT: "   . $agent  . "nnn";

mail($email, "404 Alert: " . $blog . " [" . $theme . "]", $message, "From: $email"); 

?>

خب بهتر است دوستان عزیز در انتهای آموزش به سه نکته زیر توجه کنید:

۱- شما دوستان باید اطلاعات خود را در قسمت فارسی نوشته های کد فوق قرار دهید
۲- زمانی که دیگر نیازی به این ویژگی در وب سایت خود نداشتید باید کد را به صورت کامل پاک کنید
۳- دریافت نسخه پشتیبان از قالب وردپرس پیش از قرار دادن این قطعه کد را فراموش نکنید

این آموزش هم در این قسمت به پایان رسید. در صورت وجود سوال و مشکلی در بخش دیدگاه ها پاسخ گوی شما عزیزان هستیم. موفق باشید.

۵
/
۵
(
۱

vote

)


امتیاز شما از ۱ تا ۵

Let’s block ads! (Why?)